PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

fenogenetika (grč.), grana genetike koja istražuje fenogenezu – razvoj nasljednih svojstava tijekom života jedinke, međudjelovanjem njezina genotipa i uvjeta okoline; bavi se genetskim i biokem. uzrocima postanka svojstava.