PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

fekalije (lat.), ljudske ili životinjske izmetine; sastoje se od neprobavljivih dijelova hrane, po obliku su karakteristične za pojedine vrste životinja. Služe kao gnojivo a negdje i kao gorivo (Afrika, Tibet).