PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

febronijanizam, crkv.-polit. doktrina J. N. Hontheima (pseud. J. Febronius; 1701–90); zahtjevom da se reformira Kat. crkva mnogo utjecao na ideje prosvjetiteljstva, os. na austr. jozefinizam.