PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

faza (grč.). 1. Razvojni stupanj, oblik u kojem se nešto pojavljuje. 2. fiz homogeni dio materije mehanički izdvojiv iz nekoga heterogenog fizikalno-kem. sustava. U znanosti o titranjima i valovima f. je veličina koja karakterizira trenutno stanje titrajnoga procesa na nekom mjestu ili u nekom određenom trenutku. 3. el vodič kojim teče izmjenična struja. 4. astr mijena Mjeseca i planeta najbližih Suncu; vidljiv dio površine tih tijela mijenja se zbog njihova položaja prema Zemlji i Suncu. 5. zool modifikacija u načinu udruživanja neke životinjske vrste, npr. samačka i rojna faza skakavaca. 6. biol stadiji u procesu diobe stanica živih organizama, npr. faze u mitozi i mejozi.