PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Fahrenheit, Gabriel Daniel (1686–1736), njem. fizičar; usavršio termometar sa skalom (→ temperatura) koja je nazvana po njemu.