PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Fabritius, Carel (1622–54), niz. slikar; Rembrandtov sljedbenik, autor niza realističnih portreta.