PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Alkmena, grč. mit, žena Amfitrionova, koja je Zeusu, dok joj je muž bio odsutan, rodila Herakla.