PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

alkini, nezasićeni aciklički ugljikovodici opće formule CnH2n–2, s jednom trostrukom vezom; umjesto završetka -an u imenu odgovarajućeg zasićenog ugljikovodika (→ alkani) imaju nastavak -in; prvi je član toga homolognog niza → acetilen, po kojemu se a. nazivaju i acetileni.