PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Eurocontrol, eur. organizacija za sigurnost u zračnom prometu, koju su 1960. osnovale Belgija, (SR) Njemačka, Francuska, Velika Britanija, Luksemburg i Nizozemska. Sjedište u Parizu.