PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Eugen Savojski (1663–1736), austr. vojskovođa; njegovim pobjedama nad Turcima kraj Sente (1697), Petrovaradina (1716) i Beograda (1717) prekinuta su tur. osvajanja u Europi; Karlovačkim (1699) i Požarevačkim mirom (1718) učvršćena austr. vlast u Podunavlju.