PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

eufonija (grč.). 1. Blagozvučnost, ugodan akustički dojam koji se postiže prikladnim izborom glasova ili riječi. 2. Glasovna promjena nastala zbog težnje za lakšim izgovorom (Vučedol mj. Vučji dol).