PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Esenski svici (kumranski rukopisi, mrtvomorski rukopisi), rukopisi (uglavnom ulomci, njih o. 100) starozavjetnih biblijskih knjiga (o. 1000 god. starijih od do sada poznatih) i dr. vjerskih spisa, a koji predočavaju stanje biblijskih tekstova o. početka n. e. i otkrivaju izvorne aspekte judaizma onoga doba. Pronađeni su 1947. i kasnije u pećinama doline Kumrana na SZ obali Mrtvoga mora.