PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

eritrociti (grč.), crvena krvna tjelešca, diskoidna oblika, bez jezgre, promjera oko 7 mm; stvaraju se u koštanoj moždini; koncentracija u krvi o. 5 · 1012/L (5 mil./mm3), u žena malo niža; životni vijek o. 120 dana; sadrže hemoglobin. Funkcija: prijenos kisika i ugljičnoga dioksida krvlju.